Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych ustanowiono 19 października, w dniu zamordowania błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Od wielu lat w najbliższą tego dnia niedzielę odbywa się organizowana przez Solidarność Gdyńska Pielgrzymka Ludzi Pracy, od Pomnika Ofiar Grudnia przy Gdyni Stoczni do Parafii Matki Boskiej Licheńskiej na Babich Dołach.

W tym roku z relikwiami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Patrona Solidarności po raz 26 przemierzyliśmy tę drogę. Modląc się za Polskę, dziękowaliśmy za wynik ostatnich wyborów parlamentarnych.