Uroczystość otwarcia ronda i odsłonięcia tablicy upamiętniającej Księdza Prałata dr Hilarego Jastaka w Wejherowie.