Dziękuję mieszkańcom Wąglikowic i okolic za kameralne spotkanie i żywą dyskusję.