Uroczystość ogłoszenia tytułu i godności Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni.