Na kolejnym, organizowanym przez NSZZ Solidarność​ Regionu Gdańskiego spotkaniu byłych działaczy Solidarności internowanych w stanie wojennym w Strzebielinku, z satysfakcją mogłem powiedzieć do zebranych: skończył się czas kiedy Polska była krajem, w którym Bohaterowie żyją w biedzie, a ich oprawcy pobierają sowite emerytury. Już od blisko dwóch lat obowiązuje:
1) „Ustawa Dezubekizacyjna” obniżająca emerytury byłych funkcjonariuszy SB do poziomu średniej emerytury krajowej (wydano 35 tysięcy decyzji, budżet zaoszczędził do dziś blisko 1 miliard złotych).
2) Dla osób szykanowanych i represjonowanych (status nadany przez IPN) przyznano godnościowy dodatek, bez kryteriów ekonomicznych – odpowiednik dodatku kombatanckiego i w tej samej wysokości. Obecnie uprawnionych ok. 12 tysięcy osób.

0 Comments

Leave your comment