O Mnie

Od urodzenia mieszkam w Gdyni. Tutaj spędziłem dzieciństwo, czasy szkolne i studenckie, tu także poznałem i pokochałem swoją żonę Basię, z którą mamy dorosłego już syna. Po studiach na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, w sierpniu 1981 roku rozpocząłem pracę w Biurze Konstrukcyjnym Stoczni, wówczas im. Komuny Paryskiej, w Gdyni. Wraz z podjęciem pracy podpisałem deklarację członkowską NSZZ „Solidarność”.

W czasie stanu wojennego zaangażowałem się aktywnie w działalność podziemnych struktur „Solidarności”, między innymi współredagując nielegalny biuletyn „Kadłub”. Podtrzymywały mnie wówczas na duchu msze św. za Ojczyznę i Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Po 1989 roku życie zawodowe związałem z legalną już „Solidarnością. Najpierw zostałem przewodniczącym związku w Biurze Konstrukcyjnym, później Komisji Zakładowej Stoczni Gdynia. Wraz z wieloma wspaniałymi ludźmi poznanymi w „Solidarności” na początku lat 90. musieliśmy stoczyć batalię z dyrekcją usiłującą oddać stocznię za bezcen w ręce norweskiego koncernu. W 1992 roku z sukcesem otworzyliśmy w stoczni SKOS, późniejszą Kasę Stefczyka. Utworzyliśmy również Fundację ochrony Zdrowia, która z dobrowolnych składek stoczniowców i innych darowizn wyposażyła stoczniową przychodnię w nowoczesny sprzęt medyczny.

Przez wiele lat byłem przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia ’70. Nasze wysiłki zostały zwieńczone jesienią 1993 roku odsłonięciem pomnika przy Urzędzie Miasta w Gdyni. Nie ustaliśmy w dążeniu do rewindykacji pieniędzy Komitetu zagrabionych w stanie wojennym i w końcu osiągnęliśmy sukces. Za odzyskane pieniądze kupiliśmy tomograf komputerowy dla Szpitala Miejskiego w Gdyni oraz wyposażenie dla gdyńskiego hospicjum. W uznaniu tych działań Rada Miasta uhonorowała mnie medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „za wybitne zasługi dla Gdyni”

Wielokrotnie byłem przewodniczącym obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Pod koniec lat 90. zostałem zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej i przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego. Jesienią 2002 roku spotkał mnie honor objęcia stanowiska przewodniczącego Komisji Krajowej. Tę funkcję pełniłem przez dwie czteroletnie kadencje.

W 2011 roku w wyborach parlamentarnych uzyskałem mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu gdyńskim. W Sejmie VII kadencji byłem członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji ds. Kontroli Państwowej, Podkomisji stałej ds. Rynku Pracy oraz Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia i Rodziny.

Od ponad czterech lat jestem szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu.

W 2015 roku uzyskałem ponownie mandat z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 26. W Sejmie VIII kadencji pracuję w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – Podkomisji Stałej do Spraw Rynku Pracy oraz pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Jestem również członkiem prezydium Klubu Parlamentarnego PiS.  Decyzją Marszałka Sejmu RP, 15 stycznia 2016 roku, zostałem przewodniczącym Rady Ochrony Pracy